• แบคทีเรียเมทาโนเจนิคหรือเมทาโนเจน

    เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส (34)

    เมทาโนเจน คือแบคทีเรียที่ดำรงชีวิตภายใต้สภาวะไร้อากาศ(anaerobic) ในวงจรชีวิตของมัน เมทาโนเจน จะย่อยสารอาหารและปล่อยแก๊สต่างๆ ซึ่งรวมถึงมีเทนด้วย เมทาโนเจน มีอยู่หลายชนิดโดยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลักๆ ตามลักษณะทางเซลล์วิทยา (cytology) (Alexander, 1961).  A. Rod-shaped Bacteria (a) Non-sporulating, Methanobacterium  (b) Sporulating, Methanobacillus   B. Spherical (a) Sarcinae, Methanosarcina  (b) Not in Sarcinal groups, Methanococcus

    Methanogenนั้นพัฒนาและเพิ่มจำนวนได้ช้า ทั้งยังค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันทั้งทางกายภาพ หรือทางเคมี ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนและการเกิดแก๊ส อย่างไรก็ตามเมทาโนเจนนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอาหารเพิ่มเติมได้นานเป็นเดือน

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

One Responseso far.

  1. เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส says:

    test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins