Yearly Archives: 2015

 • เครื่องปั่นไฟ แก๊สขี้หมู (2)

  Power GEN International 2015

  Posted on December 8, 2015 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  Power- GEN เป็นเหตุการณ์ ระหว่าง การผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่สุด ของโลกที่ มุ่งเน้นไปที่ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของอุตสาหกรรม แนวโน้ม ทางเทคนิคและ กลยุทธ์ทางธุรกิจ Power- GEN นานาชาติ รวมถึง ความหลากหลายของ ผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังงาน ที่มีคุณภาพ มีอำนาจในการ ซื้อ ตลอดปีที่ผ่าน Power- GEN นานาชาติ ได้ครอบคลุม ทุกอย่าง ให้ เวทีโลก สำหรับ นวัตกรรม ความคิดและ การแก้ปัญหาที่ ได้เกิด อุตสาหกรรมของเรา ด้วยการ บันทึกการตั้งค่า ที่คาดว่าจะ เข้าร่วมประชุม กว่า 22,000 ผู้เข้าร่วมประชุม และ ผู้เข้าร่วมงาน 1400 มี เพียงแค่ ไม่มีสถานที่ อื่น ๆ ที่จะ เพื่อการศึกษา และการพัฒนา […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

  เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส สินค้ามาตรฐานระดับโลก

  Posted on November 26, 2015 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

   

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Biogas generator set

  Posted on November 15, 2015 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in ไบโอแก๊ส.

  เป็นเครื่องยนต์สำหรับใช้พลังงานจากไบโอแก๊สโดยเฉพาะ มีให้เลือกทั้งชนิดนำเข้าจากต่างประเทศ และเครื่องสั่งประกอบ เครื่องยนต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจุดระเบิด การป้อนแก๊สเข้าเครื่อง และระบบป้องกัน Over speed, Over-Under voltage,Over-Under frequency, Over-Under Current, Engine Over temperature, สะดวกสบายใช้งานง่ายเพราะสามารถเรียกดูข้อมูลค่าพารามิเตอร์ทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ การใช้งานเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์มหรือใช้ในโรงงาน และยังสามารผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างจากเครื่องผลิตไฟฟ้าทั่วๆไป สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงถึง 85%-90% ทำให้สามารถใช้กับไบโอแก๊สในฟาร์มหมู และไบโอแก๊สในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการผลิตพลังไฟฟ้ามาใช้ในกิจการและอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไร     เครื่องปั่นไฟ ไบโอแก๊ส ราคา เครื่อง ปั่นไฟ ระบบ ไบ โอ แก๊ส เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า ไบ โอ แก๊ส เครื่อง ปั่นไฟ ใช้ ก๊าซ ชีวภาพ ท่า ไชย ไบ โอ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส_202

  เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

  Posted on September 20, 2015 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ประเภทน้ำเสียและของเสียที่สามารถนำมาผลิตก๊าซชีภาพ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม เศษขยะอินทรีย์ การหมักย่อยพืชพลังงาน เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่สถาบันให้บริการ คุณสมบัติ ก่อสร้างง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นราคาถูก ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีประสิทธิภาพในการหมักย่อยน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็ก คุณสมบัติ สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง มีความยั่งยืนในการใช้งาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถประยุกต์ใช้กับน้ำเสียได้หลากหลายประเภท คุณสมบัติ ผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้สารอินทรีย์และแบคทีเรียสัมผัสกันมากขึ้น รักษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้ดีขึ้น เหมาะกับน้ำเสียประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม คุณสมบัติ ผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้สารอินทรีย์และแบคทีเรียสัมผัสกันมากขึ้น รักษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้ดีขึ้น เหมาะกับน้ำเสียประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม คุณสมบัติ มีการกวนผสมแบบไหลย้อนขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อย มีการกักเก็บเชื้อจุลินทรีย์และแยกประเภทเชื้อในแต่ละห้องทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น รองรับภาระ shock load และลักษณะของเสียได้หลากหลาย เหมาะกับน้ำเสียที่มีอัตราการไหล แบบไม่สม่ำเสมอ ประโยชน์ของก๊าซชีภาพ ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Continue Reading...
  No Comments.
Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins