Monthly Archives: February 2016

 • เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

  🌾💐เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ซื้อใช้ได้เลยประหยัดชัวร์💲💲ไม่ต้องรอแก๊สชึ้น 🐽🐽

  Posted on February 26, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  🌾💐เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ซื้อใช้ได้เลยประหยัดชัวร์💲💲ไม่ต้องรอแก๊สชึ้น 🐽🐽 ♻ซื้อเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊สไปใช้ มีแต่ได้กับได้ ลงทุนครั้งเดียวรับทรัพย์กันยาวๆ เพราะสามารถใช้กับแก๊สหุงต้มมาเป็นเชื้อเพลิงได้เลย ไม่ต้องรอแก๊สจากบ่อหมัก อัตราการสิ้นเปลืองของแก๊สหุงต้มนั้น ใช้เพียงแก๊สถึง 48 กิโล 2 ถังต่อวัน แต่สามารถจ่ายไฟให้กับเล้าหมู ขนาด 700/เล้า ได้ถึง 3 เล้า และไม่ใช่เพียงเท่านี้ ยังสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านพักคนงานได้ 3 หลังสบายๆ เดินเครื่องได้ 24 ชั่วโมง ประหยัดกันเห็นๆ คิดยังไงก็คุ้ม 🐽💰🐽💰

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 1916100_203423760018197_5336576179455621953_n

  อยากเลี้ยงหมู กับซีพี เบทาโกร

  Posted on February 22, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  ผู้เลี้ยงเริ่มต้น ต้องพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของโรงเรือน ทำเลดี อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ไม่เป็นที่อับอากาศ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดทำระบบกำจัดของเสีย หรือสามารถขยับขยายได้อีกในอนาคต ระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม ต้องสะดวก รองรับการสัญจรของรถบรรทุกได้ พื้นที่ๆ จะใช้สร้างเป็นโรงเรือน ต้องได้รับการประเมิณจากเจ้าหน้าที่เทศบาลว่าสามารถสร้าง จัดตั้ง ได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว แต่ไม่เพียงเท่านั้น ต้องถูกต้องตามข้อกำหนด มาตรฐานฟาร์ม จากกรมปศุสัตว์ด้วย ฟาร์มสุกรในระบบพันธะสัญญา เป็นการลงทุนที่เยอะพอสมควร ดังนั้น ผู้เลี้ยง ต้องมีความใส่ ดูแล ทุ่มเทให้เต็มที่ ไม่เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจทำเป็นงานอดิเรก เพราะทุกๆการลงทุน มักมีปัญหาจุกจิกกวนใจตามมาเสมอ หากแต่มีความตั้งใจจริง ผลประโยชน์ที่ได้รับ ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว สำหรับหรับผู้ที่มีทุนน้อย ลองเริ่มจาก 300 ตัว ใส่ใจดูแลเก็บประสบการณ์ให้เต็มที่ ในอนาคตจะขยายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

  Continue Reading...
  No Comments.
 • เครื่องเจนใช้แก๊ส

  ขนาดของเครื่องยนต์สัมพันธ์กับปริมาณการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ

  Posted on February 20, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  เมื่อ มีแก๊สเท่านี้จะพอมั้ยกับปริมาณการใช้ไฟในแต่ละวัน “หมู 1 ตัว ให้แก๊สที่จะนำไปใฃ้เป็นเฃื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่” ขั้นตอนการคำนวณ เริ่มคำนวนโดย เฉลี่ยจำนวนหมูในฟาร์ม ให้มีหน่วยเป็นหน่วยปศุสัตว์(นปส) โดย 1 นปส เท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยนรวมของหมูทั้งหมดหารด้วย 500 1 นปส ผลิตแก๊สได้ 0.85 ลบ.ม/วัน ‪#‎เครื่องเจนใช้แก๊ส‬ ‪#‎เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส‬ http://thachaibiogas.com/

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Human_Assets_Investment

  การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะและประสิทธิภาพ

  Posted on February 20, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

    ในการทดสอบเครื่องยนต์ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกวัดเป็นอัตราการไหลเชิงมวล ซึ่งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะมีการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบได้จึงกำหนดในรูปแบบของการสิ้นเปลืองจำเพาะ (Specific.fuel.consumption,.sfc) ซึ่งเป็นอัตราการไหลของมวลเชื้อเพลิงต่อหน่วยกำลังที่ให้ออกมาและเป็นการวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตงานออกมา  ค่าการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะยิ่งต่ำก็ยิ่งดี และโดยทั่วไปแล้วจะคำนวณในรูปของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรก (Brake.specific.fuel.consumption,.bsfc) คือเป็นอัตราการไหลของมวลเชื้อเพลิงต่อหน่วยกำลังเบรกที่ให้ออกมา (P.ในสมการ.(2.22).เป็น Pb) ค่า.bsfc.ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟจะมีค่าประมาณ ซึ่งเท่ากับ.270.g/(kWh).และสำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด ค่า bsfc ที่ดีที่สุดจะต่ำกว่า และสำหรับเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดใหญ่อาจมีค่าต่ำกว่า หรือ    เนื่องจากค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าที่มีหน่วย ทำให้ไม่สะดวกในการนำไปใช้ จึงได้มีการกำหนดค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในรูปของค่าที่ไม่มีหน่วยขึ้น ซึ่งก็คืออัตราส่วนระหว่างงานที่ได้ต่อวัฏจักรกับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปต่อวัฏจักร โดยพลังงานเชื้อเพลิงที่สามารถปล่อยออกมาจากการเผาไหม้จะหาได้จากมวลของเชื้อเพลิงที่ส่งเข้าไปในเครื่องยนต์ต่อวัฏจักรคูณด้วยค่าความร้อนของเชื้อเพลิง อัตราส่วนดังกล่าวเรียกว่า.“ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิง”.(Fuel.conversion.efficiency,)   การหาค่า.นิยมใช้กำลัง (P).เป็นกำลังเบรก ซึ่ง.ที่ได้ก็จะเป็นประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงเบรก (Brake.fuel.conversion.efficiency,).แต่ถ้าใช้งานต่อวัฏจักรหรือกำลังบ่งชี้ก็จะได้เป็นประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงบ่งชี้ (Indicated.fuel.conversion.efficiency,)  

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ไบโอแก๊ส (3)

  เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส สำหรับฟาร์มหมูขนาดเล็ก

  Posted on February 19, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ การพบเจอกับปัญหาเรื่องการเลี้ยงหมูให้เติบโตไปตามมาตรฐานโดยไม่มีปัญหา ปลอดเชื้อปลอดโรค ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก นอกจากเรื่องการเลี้ยงแล้ว เจ้าของฟาร์ม ยังต้องจัดการกับการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจการ ซึ่งในปัจจุบันได้มีมาตรการจากภาครัฐ กำหนดให้ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ต้องทำการจัดการกำจัดของเสียภายในฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งการสร้างบ่อหมักเป็นวิธีการที่ทางภาครัฐกำหนดให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ซึ่งบ่อหมักนี้จะได้แก๊สมีเทน ที่สามารถนำมาหมุนเวียนสร้างแระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ผู้ประกอบการจะกังวลไปถึงว่า แก๊สที่ได้ จะเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่ เรามีคำตอบค่ะ

  Continue Reading...
  No Comments.
 • เครื่องปั่นไฟพลังงานชีวมวล (2)

  ไบโอแมส พลังงานหมุนเวียน ทางเลือกที่คุ้มค่า

  Posted on February 18, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  ความขาดแคลนที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายของพลังงานแบบดั้งเดิมจะนำไปสู่​​ทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้บริโภคมองหาแหล่งใหม่ของแหล่งจ่ายไฟ หนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใหม่ที่เหมาะกับความต้องการในปัจจุบันสำหรับการใช้พลังงานทดแทนจากต้นกำเนิดเป็นชีวมวลคือการผลิตพลังงานและไฟฟ้าจากของเสียจากโรงงานหรือในบางกรณีพืชที่ปลูกโดยเฉพาะสำหรับการจัดหาพลังงาน ไม่เพียง แต่ชีวมวลได้รับประโยชน์จากการเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนก็เป็นที่ชื่นชอบเพราะมันสามารถใช้โดยเจ้าของบ้านและธุรกิจขนาดเล็กเช่นเดียวกับ บริษัท ขนาดใหญ่และรัฐบาล นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างอย่างง่าย: ตั้งค่าใช้จ่ายสำหรับบางประเภทของระบบชีวมวลเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม หนึ่งในที่ง่ายที่สุดในระบบพลังงานชีวมวลในการตั้งค่าเป็นหม้อไอน้ำชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ออกแบบมาเพื่อให้น้ำร้อนสำหรับอาคารหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งหม้อไอน้ำเหล่านี้จะถูกผลักดันจากการเม็ดเศษไม้ที่มีการผลิตเป็นผลพลอยได้ของการก่อสร้างและอุตสาหกรรมไม้ เนื่องจากพวกเขาใช้วัสดุที่มิฉะนั้นจะทิ้งระบบเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและยังนำไปสู่​​ไดรฟ์เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เรากินทรัพยากรถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปได้ด้วยของเสียให้น้อยที่สุด ด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบ้านและธุรกิจที่มีการเข้าถึงปกติเพื่อไม้ปฏิเสธที่สามารถใช้ชีวมวลเพื่อให้เป็นจำนวนมากของความต้องการพลังงานของพวกเขา ทางเจ้าของบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากชีวมวลก็คือโดยการบำรุงรักษาของฟาร์มหนอน แม้ว่าจะไม่ได้จริงผลิตพลังงานไฟฟ้าใด ๆ หรือฟาร์มหนอนเป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าเศษอาหารจะถูกนำไปใช้ดี แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการกำหนดค่าฟาร์มหนอนความคิดพื้นฐานของแต่ละคนเดียวกัน: อาหารซ้ายมากกว่าจะอยู่ในที่อยู่อาศัยภาชนะฟาร์มหนอนและหนอนที่อยู่ภายในกินมัน หล่อหนอนผลิตเป็นผลมาจากกระบวนการนี​​้เป็นที่ยอดเยี่ยมเป็นปุ๋ยและสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของผักและผลไม้ ด้วยวิธีนี้สิ่งที่จะได้รับการทิ้งกลายเป็นอาหารที่ปลูกสดกวนต้องการอาหารนี้เพื่อนำไปปลูกที่อื่น ๆ และการประหยัดพลังงานที่จะได้รับใช้ในการทำเช่นนั้น ของหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากชีวมวลเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้ จำกัด อยู่กับเจ้าของบ้าน เชื้อเพลิงชีวภาพเชื้อเพลิงทำจากมวลพืชจากแหล่งที่มาที่หลากหลายเช่นอ้อยสาหร่ายและไม้อยู่ในขณะนี้ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลบางส่วนเป็นวิธีที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันจากภายนอกและยังเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะในลักษณะหมุนเวียน บราซิลเช่นอำนาจแล้วสัดส่วนขนาดใหญ่ของยานพาหนะท​​ี่ใช้เอทานอล ไปต่อเชื้อเพลิงชีวภาพเช่นไบโอดีเซลสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนที่แท้จริงสำหรับทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด เมื่อใช้เป็นสำรองพลังงานและพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนที่จะพึ่งพาสมบูรณ์ในพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนของพวกเขาสิ่งที่ทุกคนและองค์กรที่ควรจะทำงานต่อ

  Continue Reading...
  No Comments.
 • เครื่องปั่นไฟ ชีวมวล (1)

  พลังงานไบโอแมส

  Posted on February 18, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  ชีวมวลเป็นวัสดุชีวภาพและอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการผลิตพลังงาน พืชชีวมวลที่มีการผลิตในธรรมชาติผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงของดวงอาทิตย์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกใช้โดยพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในการผลิตคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล พลังงานที่สร้างขึ้นโดยการเผาไหม้ของวัสดุชีวมวลมักจะเรียกว่าเป็นพลังงานชีวภาพ พืชชีวมวลที่มีการเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์หลักของการใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่เรียกว่าพืชพลังงานโดยเฉพาะ จุดมุ่งหมายของพืชพลังงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเป็นคาร์บอนหรือแม้กระทั่งคาร์บอนเชิงลบที่เป็นไปได้ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์พลังงานชีวมวลของแข็ง ได้แก่ ไม้และไม้เสียของเสียในประเทศพืชผลทางการเกษตรและของเสียของเสียสัตว์พรุและพืชน้ำกับสามรูปแบบที่สำคัญของพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง (ไม้การเผาไหม้) เชื้อเพลิงเหลว (เอทานอลไบโอดีเซล ) และเชื้อเพลิงก๊าซ (หลุมฝังกลบก๊าซมีเทน) เกือบทุกประเภทของสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ใด ๆ สามารถอาจจะใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน นี้ได้นำไปสู่​​การเพิ่มความสนใจในรูปแบบทางเลือกของเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ วัสดุชีวมวลดิบสามารถทางเคมีหรือทางชีวเคมีรับการรักษาเพื่อแปลงให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่อุดมไปด้วยพลังงานเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลไบโอดีเซลและก๊าซชีวภาพเพื่อชื่อไม่กี่ นับตั้งแต่การควบคุมของไฟหลายพันคนจากปีที่ผ่านมาชีวมวลได้ถูกนำมาใช้ในบ้านเพื่อให้ความร้อนและการปรุงอาหารด้วยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตความร้อนที่ถูกเรียกว่าการเผาไหม้ ในความเป็นจริงถ่านหินเป็นเพียงรูปแบบฟอสซิลของชีวมวลที่ได้รับการบดอัดกว่าล้านปีในการผลิตเป็นแหล่งที่มีความเข้มข้นของพลังงาน จากนั้นเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดรวมทั้งถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นอะไรมากไปกว่ารูปแบบโบราณของชีวมวลที่มีต้นกำเนิดจากพืชที่ตายแล้วและซากสัตว์ ที่มีศักยภาพสำหรับการใช้ชีวมวลเป็นทรัพยากรพลังงานชีวภาพเป็นอย่างมาก มีความก้าวหน้าในการใช้งานของเทคโนโลยีก็คือตอนนี้ที่เป็นไปได้ในการแปลงพลังงานชีวมวลอินทรีย์ดิบเรียกว่าวัตถุดิบในรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้พลังงานรวมทั้งไฟฟ้​​า, ความร้อนของเหลวหรือเชื้อเพลิงก๊าซและการประมวลผลเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง การผลิตพลังงานไฟฟ้าความร้อนจากกระบวนการเผาไหม้ความร้อนที่ใช้ในการสร้างไอน้ำซึ่งจะไดรฟ์กังหันในการผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้ารุ่นที่สุดของชีวมวลจะกระทำโดยใช้การเผาไหม้โดยตรง วันนี้มีความสนใจเป็นอย่างมากในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลของแข็งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เรียกว่า “cofiring” Cofiring คือเมื่อวัตถุดิบชีวมวลดิบในรูปแบบของเศษไม้หรือเม็ดบดอัดผสมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมในโรงไฟฟ้​​าสำหรับการผลิตไฟฟ้า ปอนด์สำหรับปอนด์ชีวมวลมีปริมาณพลังงานที่มีขนาดเล็กกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้กระบวนการ cofiring จะทำโดยการผสมชีวมวลที่มีถ่านหินปกติ แต่ชีวมวลยังสามารถ cofired ด้วยน้ำมันมีจำนวนมากของข้อได้เปรียบจากการใช้ชีวมวลเป็นทรัพยากรทดแทน สำหรับการเริ่มต้น, ไม้และของเสียวัสดุที่สามารถพบได้ที่ใดก็ได้, การเผาไหม้ขยะช่วยลดการฝังกลบหยุดการปนเปื้อนของแม่น้ำและแหล่งน้ำที่สะอาด โดย cofiring กับถ่านหินในโรงไฟฟ้​​าปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นฝนกรดและหมอกควันจะลดลงเช่นเดียวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ชีวมวลที่ผลิตสารชีวมวลสำหรับการใช้งาน cofiring ใช้เวลาถึงจำนวนมากของพื้นที่เพาะปลูกซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่นอาหารการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีพืชมากขึ้นและต้นไม้จะต้องปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการเพราะพวกเขาจะใช้ในปริมาณที่สูงขึ้น ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนของต้นไม้และพืชอื่น ๆ อีกมากมายสามารถปลูกได้ในการจัดหาความต้องการ แต่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตและการแปลงชีวมวลเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและการสร้างกระแสไฟฟ้า สำหรับพลังงานชีวมวลอย่างยั่งยืนจำนวนมากของที่ดินที่จะต้องเติบโตต้นไม้และพืชลดปริมาณของที่ดินที่มีอยู่เพื่อการเกษตรและการผลิตอาหาร […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • เครื่องปั่นไฟ ชีวมวล (1)

  ไบโอแมส

  Posted on February 18, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  “ชีวมวล” ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1975 เพื่ออธิบายวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นแหล่งพลังงานและหมายถึงสารอินทรีย์ที่สามารถนำมาแปลงเป็นพลังงาน พลังงานชีวมวลเป็นแหล่งที่เก่าแก่ที่สุดของพลังงานในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่จะสามารถลงวันที่กลับไปได้อย่างง่ายดายไฟครั้งแรกของมนุษย์ จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับชีวมวลก็อุปทานในปัจจุบันนับเป็น 14% ของแหล่งพลังงานโลก (IENICA 2007) ในประเทศกำลังพัฒนา 40% ของพลังงานที่ได้มาจากชีวมวลในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็นับ 4%, สวีเดน 14% และออสเตรีย 10% (ฮอลล์ et. al. 1992) กระบวนการ ในชีวมวลกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงของพืชช่วยให้การจับภาพแสงแดดและแปลงมันเป็นพลังงานเคมีดังแสดงในสมการนี้: CO2 + 2H2 ความร้อนแสง ([CH2O] + H2O) + O2 ทรัพยากรอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานโดยใช้กระบวนการเหล่านี้รวมเรียกว่า “ชีวมวล” องค์ประกอบ องค์ประกอบทางเคมีหลักในชีวมวลที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนกับคนอื่น ๆ นอกจากนี้เช่นออกซิเจนไนโตรเจนและกำมะถัน องค์ประกอบสุดท้าย แต่มีอยู่เพียง แต่ในปริมาณที่น้อยมาก พลังงาน พลังงานชีวมวลสามารถหาได้โดยการย้อนกลับกระบวนการสังเคราะห์แสง พลังงานที่เก็บไว้จะถูกปล่อยออกมาเมื่อสารเคมีภายในวัสดุชีวมวลจะถูกแบ่ง ชีวมวลเป็นแหล่งที่ดีของพลังงานทดแทน แต่โดยทั่วไปพูดมันไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีในขณะที่มันมักจะมีอากาศมากขึ้นกว่า 70% และพื้นที่เป็นโมฆะ ดังนั้นนี้ปริมาตรความหนาแน่นของพลังงานต่ำทำให้ยากที่จะเก็บรวบรวมเรือจัดเก็บและการใช้งาน ประเภทของชีวมวล ชีวมวลรวมถึงป่าไม้และโรงงานตกค้างพืชผลทางการเกษตรและของเสีย, ไม้และไม้เสียเสียสัตว์ตกค้างดำเนินงานปศุสัตว์พืชน้ำ, ต้นไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและพืชและของเสียในเขตเทศบาลเมืองและอุตสาหกรรม ดังนั้นประเภทต่างๆของวัสดุอินทรีย์สามารถเผาเพื่อผลิตพลังงานหรือแปลงเป็นก๊าซซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ไบโอแก๊ส (3)

  ไบโอแก๊ส พลังงานทดแทน

  Posted on February 18, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  การแสวงหาพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพยังคงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม; มีเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่แล้วในตลาดเชิงพาณิชย์ เชื้อเพลิงไบโอแก๊สเป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นสิ่งที่เป็นไบโอแก๊ส? เป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนอื่นที่พลังงานที่เป็นสารสกัดจากวัสดุขยะอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมฟอสซิล คุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน “ไบโอแก๊สเชื้อเพลิงทางเลือก” ผมได้ยินเกี่ยวกับมันนานก่อน แต่ผมไม่ได้ให้ความสนใจมากในนั้น ไม่ได้จนกว่าเราจะกลับไปยังกรุงมะนิลาสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีของฉัน คุณเห็นฉันเป็นคนงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศอยู่ในริยาดประเทศซาอุดีอาระเบีย ฉันจริงๆตกใจเมื่อเห็นป้ายราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม มันได้หายไปถึงสิบครั้ง 10 ปีที่ผ่านมา พลังงานเป็นวิธีการสร้าง? มันเป็นปฏิกิริยาทางชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายแบคทีเรีย วัสดุอินทรีย์จะถูกโจมตีโดยแบคทีเรียในกรณีที่ไม่มีออกซิเจนจึงเกิดขึ้นแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารและก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิต กระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นเมื่อมีการขาดออกซิเจน สภาพแวดล้อมที่เหมาะเป็นบึงทิ้งขยะ, ถังบำบัดน้ำเสียและอาร์กติกทุนดรา มีวิธีการชั่วคราวพัฒนาโดยการผลิตเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่จะมีผลที่ดีกว่าคือ เติมน้ำให้กับวัสดุขยะอินทรีย์เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้และเป็นที่รู้จักในฐานะ “กระบวนการเหลว” กระบวนการที่ใช้ในการ “เว็บไซต์ที่ฝังกลบจะเรียกว่า” กระบวนการที่มั่นคง “ดังนั้นขณะนี้ที่เรารู้วิธีการผลิตไบโอแก๊สที่ผลิตอย่างไรเราเก็บมันและใช้มันเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่? ก๊าซมีเทนจากประสบการณ์เป็นเรื่องยากมากในการบีบอัด ด้วยเหตุนี้วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้เป็นเชื้อเพลิงนิ่ง หมายถึงเราไม่ได้ส่งมัน แต่ใช้โดยตรงจากเว็บไซต์ที่ก๊าซที่ผลิต เชื้อเพลิงนี้ใช้ดีที่สุดที่บ้านสำหรับการปรุงอาหาร, ร้อน, แสงและการดูดซึมทำความเย็น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำงานเครื่องสูบน้ำที่มีการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ก๊าซขับเคลื่อน   สิ่งที่เป็นประโยชน์ของตนหรือไม่ เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่: ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าพลังงานของคุณ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะควบคุม มันเป็นความรวดเร็วในการผลิต ไม่มีควันหรือกลิ่น มันไม่มีสารตกค้างคาร์บอนดำบนหม้อ กากตะกอนที่ผลิตสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ย จะช่วยลดการส่งผ่านเชื้อโรคเมื่อเทียบกับของเสียที่ได้รับการรักษา มันจะช่วยให้เราลดการพึ่งพาน้ำมันปิโตรเลียมฟอสซิลจึงก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของเรา จะช่วยลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมของเรา มันมีแหล่งที่มาของงาน ในการสรุปเชื้อเพลิงไบโอแก๊สเป็นหนึ่งในแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกได้รับการยอมรับในโลกวันนี้ ด้วยสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่าและมีข้อได้เปรียบกว่าฟอสซิลปิโตรเลียมเราควรจะทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผมเองเชื่อว่าวันหนึ่ง; เราจะมีชีวิตอยู่ในทำความสะอาดมากโลกปลอดภัยและมีสุขภาพ   […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ไบโอแก๊ส (1)

  ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงทางเลือก

  Posted on February 18, 2016 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  คุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน “ก๊าซชีวภาพเชื้อเพลิงทางเลือก” ผมได้ยินเกี่ยวกับมันนานก่อน แต่ผมไม่ได้ให้ความสนใจมากในนั้น ไม่ได้จนกว่าเราจะกลับไปยังกรุงมะนิลาสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีของฉัน คุณเห็นฉันเป็นคนงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศอยู่ในริยาดประเทศซาอุดีอาระเบีย ฉันจริงๆตกใจเมื่อเห็นป้ายราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียม มันได้หายไปถึงสิบครั้ง 10 ปีที่ผ่านมา การแสวงหาพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพยังคงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม; มีเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่แล้วในตลาดเชิงพาณิชย์ เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นสิ่งที่เป็นก๊าซชีวภาพ? เป็นรูปแบบของพลังงานทดแทนอื่นที่พลังงานที่เป็นสารสกัดจากวัสดุขยะอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมฟอสซิล พลังงานเป็นวิธีการสร้าง? มันเป็นปฏิกิริยาทางชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายแบคทีเรีย วัสดุอินทรีย์จะถูกโจมตีโดยแบคทีเรียในกรณีที่ไม่มีออกซิเจนจึงเกิดขึ้นแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารและก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิต กระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นเมื่อมีการขาดออกซิเจน สภาพแวดล้อมที่เหมาะเป็นบึงทิ้งขยะ, ถังบำบัดน้ำเสียและอาร์กติกทุนดรา มีวิธีการชั่วคราวพัฒนาโดยการผลิตเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่จะมีผลที่ดีกว่าคือ เติมน้ำให้กับวัสดุขยะอินทรีย์เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้และเป็นที่รู้จักในฐานะ “กระบวนการเหลว” กระบวนการที่ใช้ในการ “เว็บไซต์ที่ฝังกลบจะเรียกว่า” กระบวนการที่มั่นคง “ดังนั้นขณะนี้ที่เรารู้วิธีการผลิตก๊าซชีวภาพที่ผลิตอย่างไรเราเก็บมันและใช้มันเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่? ก๊าซมีเทนจากประสบการณ์เป็นเรื่องยากมากในการบีบอัด ด้วยเหตุนี้วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้เป็นเชื้อเพลิงนิ่ง หมายถึงเราไม่ได้ส่งมัน แต่ใช้โดยตรงจากเว็บไซต์ที่ก๊าซที่ผลิต เชื้อเพลิงนี้ใช้ดีที่สุดที่บ้านสำหรับการปรุงอาหาร, ร้อน, แสงและการดูดซึมทำความเย็น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการทำงานเครื่องสูบน้ำที่มีการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ก๊าซขับเคลื่อน สิ่งที่เป็นประโยชน์ของตนหรือไม่ เหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่: ประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าพลังงานของคุณ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะควบคุม มันเป็นความรวดเร็วในการผลิต ไม่มีควันหรือกลิ่น มันไม่มีสารตกค้างคาร์บอนดำบนหม้อ กากตะกอนที่ผลิตสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ย จะช่วยลดการส่งผ่านเชื้อโรคเมื่อเทียบกับของเสียที่ได้รับการรักษา มันจะช่วยให้เราลดการพึ่งพาน้ำมันปิโตรเลียมฟอสซิลจึงก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของเรา จะช่วยลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมของเรา มันมีแหล่งที่มาของงาน ในการสรุปเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นหนึ่งในแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกได้รับการยอมรับในโลกวันนี้ ด้วยสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่าและมีข้อได้เปรียบกว่าฟอสซิลปิโตรเลียมเราควรจะทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผมเองเชื่อว่าวันหนึ่ง; เราจะมีชีวิตอยู่ในทำความสะอาดมากโลกปลอดภัยและมีสุขภาพ  

  Continue Reading...
  No Comments.
Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins